LICENCJE SĘDZIOWSKIE

Proszę wszystkich sędziów o złożenie licencji sędziowskich w celu prolongaty na 2018 r.

Przewodniczący Sekcji Sędziowskiej

Daniel Wójcikiewicz


Komentarze są zamknięte.