• Archiwum kategorii 2020
 • Wiosenny Super Sprint

  UWAGA WAŻNE !!!

  Zarząd Automobilklubu Bieckiego w związku z ogłoszeniem przez Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego, stanu zagrożenia epidemicznego, zdecydował o odwołaniu Wiosennego Super Sprintu, który miał odbyć się w dniu 29 marca br. w miejscowości Libusza. 

  Mając na uwadze zdrowie wszystkich, zarówno uczestników, jak i osób zaangażowanych w organizację imprezy decyzja mogła być tylko jedna. 

  W najbliższym czasie Zarząd Automobilklubu, zdecyduje o nowym terminie rozegrania zawodów.

  W tym czasie zachęcamy wszystkich do zastosowania się do poleceń Instytucji i Służb Państwowych o pozostaniu w domu.

  Zarząd Automobilklubu Bieckiego

   

  Wiosenny Super Sprint

  I runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego w Super Sprincie

  I runda Mistrzostwa Galicji w Super Sprincie 2020r.

  Libusza, dn. 29.03.2020 r.

  Zapraszamy na  pierwszą runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego w Super Sprincie oraz I rundę Mistrzostw Galicji w Super Sprincie 2020 która odbędzie się w dniu 29.03.2020 roku na terenie Gminy Biecz.  Wiosenny Super Sprint odbędzie się  w Libuszy na nowym odcinku drogowym o długości 1,99km  przejeżdżanej trzykrotnie. Baza imprezy będzie w Domu Strażaka w Libuszy.

  Harmonogram:

  Otwarcie listy zgłoszeń                14.03.2020          godz. 00:00

  Zamkniecie listy zgłoszeń            25.03.2020          godz. 24.00

  Publikacja listy zgłoszeń              27.03.2020          ————–

  Start I załogi                              29.03.2020        godz. 12:00

  Procedura zgłoszeń

  Uczestnik zamierzający wziąć udział w Wiosennym Super Sprincie musi wypełnione zgłoszenie wraz z załącznikami przesłać do dnia 25.03.2020 roku do godz. 24:00 na adres:  e-mail: biuro@autobiecz.pl

  TYTUŁEM: Zgłoszenie Wiosenny Super Sprint  – Imię i Nazwisko Kierowcy

  • Zgłoszenie powinno zostać wypełnione i wysłane na adres e-mail: biuro@autobiecz.pl w formacie Word lub PDF. Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie ono wydrukowane przez organizatora i przedstawione do podpisu w dniu odbioru administracyjnego.
  • Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego oraz przesłanie skanów dokumentów na adres biuro@autobiecz.pl:
  • ubezpieczenia OC
  • prawo jazdy
  • dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi
  • pisemna zgoda właściciela/współwłaścicieli w przypadku korzystania z samochodu niebędącego własnością kierowcy
  • dowód opłacenia składek za bieżący rok z tytułu przynależności klubowej — dotyczy kierowcy lub pilota zrzeszonego w Automobilklubie lub Klubie.
  • Wypełniona poprawnie karta Badania Kontrolnego – wysłana w formacie Word lub PDF

  Wpisowe wynosi:

  Dla załogi zrzeszonej (kierowca lub pilot) w AMK Biecz 150zł
  Dla załogi zrzeszonej (kierowca lub pilot) w klubach PZM 200 zł
  Dla załogi nie zrzeszonej w klubach PZM 250 zł

  Wpłaty wpisowego przyjmowane będą przelewem na konto organizatora.

  Dane do przelewu:
  Automobilklub Biecki; 38-340 Biecz; ul. Tysiąclecia 3
  BS Biecz Nr: 49 8627 0001 2002 3001 8887 0001
  TYTUŁEM : Wpisowe Wiosenny Super OeS – Imię i Nazwisko kierowcy.

   

  Zapraszamy do udziału.

  -Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego w Super Sprincie

  -Regulamin Ramowy Mistrzostw Galicji w Super Sprincie

  -Regulamin Uzupełniający Wiosennego Super Sprintu – zatwierdzony

  -Zgłoszenie

  -Zgoda właściciela

  – Karta BK


 • XIV GMINNY TURNIEJ BRD

  UWAGA!

  GMINNY TURNIEJ BRD, KTÓRY MIAŁ SIĘ ODBYĆ 21 MARCA 2020, ZOSTAJE ODWOŁANY Z POWODU SZERZĄCEJ SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA.

  ZARZĄD AUTOMOBILKLUBU BIECKIEGO

   

  KOMUNIKAT nr1/2020 Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD z dnia 13 marca 2020 r.

   

  Zarząd Automobilklubu Bieckiego serdecznie zaprasza wszystkie szkoły miasta i gminy Biecz do udziału w XIV GMINNYM TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM, który przeprowadzony zostanie 21 marca 2020 roku (w sobotę) na hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy.

  Współorganizatorami Turnieju, jak co roku, są Automobilklub Biecki, Gmina Biecz, Komisariat Policji w Bieczu, Ochotnicza Straż Pożarna w Bieczu.

  Informacje dotyczące organizacji Turnieju i zgłaszania drużyn zamieszczone są – do pobrania – poniżej

  Szczegółowe zasady organizacyjne Turnieju określa Regulamin Turnieju BRD (szkoły podstawowej) zamieszczony na stronie PZM – www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje

  PROGRAM GMINNEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM LIBUSZA – 21 MARCA 2020 R.

  8.00-9.00
  -przyjmowanie uczestników
  9.15
  -odprawa zawodników
  9.30
  -test dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
  10.30-11.30
  -rowerowy tor sprawnościowy

  równolegle odbywają się konkurencje

  -udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
  11.00
  -ogłoszenie wyników z testów
  11.30
  -ogłoszenie wyników toru przeszkód
  12.30
  -ogłoszenie wyników koncowych
  -rozdanie pucharów, dyplomów, nagród

  Organizator zastrzega sobie możliwość zmian godzinowych poszczególnych punktów programu za wyjątkiem godziny rozpoczęcia Turnieju.