GMINNY TURNIEJ BRD 2007

GMINNY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

W dniu 31 marca 2007 odbył się Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany przez Automobilklub Biecki. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Komitet Organizacyjnym Turnieju stanowili:
Przewodniczący – Marek Sitek Prezes Automobilklubu Bieckiego
V-ce przewodniczący – Kazimierz Grzesiak Burmistrz Miasta Biecza
V-ce przewodniczący – Andrzej Wędrychowicz Komendant Komisariatu Policji w Bieczu
Sekretarz – Mariola Mrozek V-ce prezes Automobilklubu Bieckiego
Członkowie:
– Piotr Ryndak członek Automobilklubu Bieckiego
– Aleksander Kalisz Dyrektor Zespołu Szkól w Libuszy
– Józef Huk Komendant OSP w Bieczu

W skład Komisji Sędziowskiej wchodzili Andrzej Wędrychowicz, Piotr Ryndak i Jan Grygowicz, który był Sędzią Głównym Turnieju. Przy przeprowadzeniu Turnieju pomagali również sędziowie z Automobilklubu Bieckiego: Jan Ingeln, Kazimierz Tusiński, Jakub Wszołek, Konrad Tumidajewicz, Tomasz Sitek i Grzegorz Król.

Każdy uczestnik rozwiązywał test składający się z 25 pytań, a zawierający pytania dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dla uczniów szkół podstawowych przygotowano test jednokrotnego wyboru, a uczniowie szkół gimnazjalnych mieli trudniejszy test wielokrotnego wyboru. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 40 minut. Za każdą odpowiedź prawidłową uczeń otrzymywał 1 punkt, natomiast 0 punktów – za nieprawidłową odpowiedź, brak odpowiedzi lub naniesioną poprawkę.

Zadaniem praktycznym dla uczestników Turnieju był rowerowy tor przeszkód pozwalający na sprawdzenie umiejętności bezpiecznego kierowania rowerem. Jazda rowerem po torze sprawnościowym składała się z rozstawionych na trasie przeszkód m.in. równoważni, tarki. Za każdy popełniony błąd na przeszkodzie uczestnik otrzymywał 1 punkt karny. Dodatkowo za każdy ominięty pachołek, tyczkę i listwę lub zjechanie z przeszkody uczeń otrzymywał 3 punkty karne. Natomiast za ominięcie całej przeszkody aż 15 punktów karnych.

W Turnieju wzięły udział trzyosobowe drużyny reprezentujące szkoły podstawowe i gimnazja. W kategorii szkoły podstawowe startowało 9 drużyn z Zespołów Szkół nr 1 i 2 w Bieczu, Grudnej Kępskiej, Binarowej, Korczyny, Libuszy, Racławic, Rożnowic
i Sitnicy. Zwycięzcą Turnieju w kategorii szkoły podstawowe została drużyna Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu, którego uczniowie (Jarosław Kmiecik, Piotr Mikrut i Grzegorz Mierzwa) uzyskali największą sumę punktów na teście (+62) i najmniej punktów karnych w rowerowym torze przeszkód (-5). Drugie miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu, a trzecie – ZSP w Binarowej.

Indywidualnym zwycięzcą Turnieju w kategorii szkoły podstawowe został Jarosław Kmiecik uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu. Drugie miejsce zajął Grzegorz Mierzwa również z Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu, a trzecie Dawid Kamiński z ZSP w Rożnowicach.

W kategorii gimnazjum startowało 5 drużyn z Zespołów Szkół nr 1 i 2 w Bieczu, Binarowej, Libuszy, Rożnowic.

Zwycięzcą Turnieju w kategorii gimnazjum została drużyna Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu, którego uczniowie (Wojciech Karp, Krzysztof Sitek i Wiktor Topczyj) uzyskali największą sumę punktów na teście (+75) i najmniej punktów karnych w rowerowym torze przeszkód (-5). Drugie miejsce zajęła drużyna ze ZSP w Rożnowicach, a trzecie – ZSP w Libuszy.

Indywidualnym zwycięzcą Turnieju w kategorii gimnazjum został Krzysztof Sitek. Drugie miejsce zajął Wojciech Karp, a trzecie Wiktor Topczyj. Wszyscy trzej są uczniami gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 w Bieczu.

Dodatkową konkurencją przygotowaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bieczu był Mini-turniej udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tej części turnieju nie musieli wziąć udziału wszyscy uczniowie. W kategorii szkoły podstawowe było 14 uczestników, a zwycięzcą został Grzegorz Mierzwa z Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu. Drugie miejsce zajął Konrad Kalisz z ZS w Binarowej, a trzecie – Paweł Michalik z ZS w Racławicach. W kategorii gimnazjum wzięło udział 7 uczniów, a zwycięzcą był Krzysztof Sitek z Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu. Drugie miejsce zajął Jakub Szarłowicz z Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu, a trzecie – Bartosz Białoń z ZS w Binarowej.

Puchary i nagrody ufundowali Burmistrz Gminy Biecz Kazimierz Grzesiak, Komendant Komendy Policji w Bieczu, Prezes Automobilklubu Bieckiego Marek Sitek oraz Starosta Powiatu Gorlickiego Mirosław Wędrychowicz.

Automobilklub Biecki oraz Pan Kazimierz Dąbrowski właściciel Piekarni „Magda” ufundowali uczestnikom Turnieju, celem regeneracji sił utraconych podczas rowerowego toru przeszkód, napoje i słodkie bułeczki .

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku na II Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zgłosi się równie dużo uczestników z wszystkich szkół naszej gminy.

Zwycięzcy naszego turnieju wzięli udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który obył się w Gorlicach. Drużyna Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu zdobyła III miejsce w kategorii gimnazjum. Natomiast w klasyfikacji indywidualnej w kategorii gimnazjum drugie miejsce zajął Wojciech Karp, a trzecie Wiktor Topczyj.


Komentarze są zamknięte.