Gminny Turniej BRD 2014

Dnia 22 marca 2014 roku na hali sportowej w Libuszy odbył się

VIII Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Organizatorami Turnieju byli:

– Automobilklub Biecki, – Urząd Gminy Biecz, – Komisariat Policji w Bieczu, – Ochotnicza Straż Pożarna w Bieczu.

Celem Turnieju, zorganizowanego już poraz kolejny, jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz popularyzowanie roweru jako środka transportu oraz rekreacji i sportu.

Puchary i nagrody ufundowali:

Burmistrz Gminy Biecz – P. Burmistrz Urszula Niemiec, – Firma OMEGA w Libuszy – P. M. Galant, Agencja Ubezpieczeniowa „Partner” w Gorlicach – P. A. Karp, – Zakład Zegarmistrzowski w Gorlicach – P. R. Klisiewicz, – Firma METALEX w Gorlicach – P. D. Zawisza, – Automobilklub Biecki – P. Prezes M. Sitek

Serdecznie dziękujemy!

Za pomoc w organizacji imprezy dziękujemy również

-P. Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy Aleksandrowi Kaliszowi, –Piekarni „Kasia” z Biecza, –P. £ukaszowi Stelmachowi, –P. Damianowi Wołniakowi, -PP. Danielowi Śliwińskiemu, Pawłowi Grucy, Arkadiuszowi Zawilińskiemu i Arkadiuszowi Prokopowi z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieczu, –PP. Nadkomisarzowi Marcin Stępień i sierżantowi sztabowemu Krzysztofowi Gurgulowi z Komisariatu Policji w Bieczu, –Członkom AMK Bieckiego – Janowi Grygowiczowi, Krzysztofowi Sitkowi i Annie Mrozek

 W Turnieju wzięły udział trzyosobowe drużyny reprezentujące szkoły podstawowe i gimnazja z gminy Biecz. W kategorii szkoły podstawowe startowało 6 drużyn z ZSP w Libuszy i Rożnowicach, ZS nr1 i nr 2 w Bieczu oraz SP w Racławicach i Sitnicy. W kategorii gimnazjum startowało 4 drużyny z ZS nr 1 i nr 2 w Bieczu oraz ZSP w Libuszy i Rożnowicach.

Do testów zawodników rozsadzali sędziowie zawodów, natomiast kolejność startu drużyn poszczególnych szkół na rowerowym torze sprawnościowym była losowana.

Zwycięzcą Turnieju w kategorii szkoły podstawowe została, po raz trzeci
z rzędu, drużyna ZSP w Libuszy, której uczniowie – Paweł Rybka, Paweł Bogdan i Dawid Sarnecki – uzyskali 56 punktów, w tym na teście +69 i najmniej punktów karnych w rowerowym torze przeszkód (-11). Drugie miejsce zajęła drużyna ZSP w Rożnowicach uzyskując +14, w tym na teście punktów +58, ale niestety tracąc (-44) na rowerowym torze przeszkód. Trzecie miejsce zajęła drużyna ZS nr 1 w Bieczu (-1), a czwarte – ZS nr 2 w Bieczu (-5). Indywidualnym zwycięzcą Turnieju w kategorii szkoły podstawowe został Paweł Rybka z ZSP w Libuszy, który uzyskał na teście +22 punkty nie tracąc punktów w rowerowym torze przeszkód. Drugie miejsce zajął Paweł Bogdan również z Libuszy, trzecie – Kacper Piątek z ZSP w Rożnowicach, a czwarte – Anna Bajorek ze Szkoły Podstawowej w Sitnicy. W konkurencji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej liczono łączna sumę punktów uzyskaną za udzielanie ppp i fantom. Pierwsze miejsce zdobył uczeń Szkoły Podstawowej w Racławicach Jan Bajorek uzyskując 15,5 punktu. Drugie miejsce zdobył Dawid Ryczek z Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu, a trzecie – Anna Bajorek ze Szkoły Podstawowej w Sitnicy.

Zwycięzcą Turnieju w kategorii gimnazjum została po raz kolejny drużyna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy, której uczniowie – Łukasz Rybka, Kacper Basista i Aleksander Karp, którzy uzyskali 44 punkty, w tym najwięcej (+53) w testach tracąc tylko – 9 na rowerowym torze sprawnościowym. Drugie miejsce zajęła drużyna ZS nr 1 w Bieczu z 40 punktami – +47 w testach i -7 na torze. Trzecie miejsce zajął Zespół Szkół nr 2 w Bieczu z –18 punktami, a czwarte –  ZSP w Rożnowicach z – 27 punktami.  Indywidualnym zwycięzcą Turnieju w kategorii gimnazjum został Kacper Basista z ZSP w Libuszy uzyskując +21 punktów, w tym +22 punkty w teście i  jedynie -1 punkt na rowerowym torze sprawnościowym. Drugie miejsce zajął uczeń ZS nr 1 w Bieczu Daniel Bartusik (17 punktów), trzecie – Łukasz Rybka z ZSP w Libuszy – (16 punktów), a czwarte miejsce – Dawid Wędrychowicz z ZS nr 1 w Bieczu (15 punktów). W konkurencji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pierwsze miejsce zajął Dawid Wędrychowicz z ZS nr 1 w Bieczu uzyskując 16 punktów, w tym 5 punktów odpowiadając na pytania, 5 punktów z praktyczne umiejętności i 6 punktów na fantomie. Drugie miejsce zdobył Daniel Bartusik uczeń ZS nr 1 w Bieczu, a trzecie – Kacper Basista z ZSP w Libuszy.

Wyniki:

Klasyfikacja szkół podstawowych

Klasyfikacja szkół gimnazjalnych


Komentarze są zamknięte.