KJS “Zimowy Super OeS” 7 runda Mistrzostw Galicji

GALERIA – fot. Piotr Dudka i Wiesław Dudka

Wyniki generalne   – “Zimowy Super OeS”

Wyniki w klasach – “Zimowy Super OeS”

Wyniki Mistrzostw Galicji

 

Automobilklubu Biecki w dniu 28 stycznia 2018 roku organizuje KJS Zimowy Super OeS będący zaległą 7 runda Mistrzostw Galicji 2017 .

Powyższy Super OeS miał być zorganizowany na drodze leśne ze Zdyni do Radocyny na długości około 2500 metrów, należącej do Nadleśnictwa Gorlice.

Po wielu staraniach Automobilklub Biecki nie otrzymał zgody na zorganizowanie w/w imprezy na powyższej drodze od Nadleśnictwa Gorlice które argumentuje “że nie wyraża zgody na wykorzystanie drogi ze Zdyni do Radocyny w cele doskonalenia jazdy na śliskiej nawierzchni”.

W związku z powyższym Automobilklubu jest zmuszony do przeniesienia Super OeS-u na teren Gminy Biecz w miejscowości Libusza na terenie Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych.

Program:

Otwarcie listy zgłoszeń 18.01.2018 godz. 00.00
Zamknięcie listy zgłoszeń – I termin 26.01.2018 godz. 20.00
Opublikowanie listy zgłoszonych po I terminie 27.01.2018 godz. 12.00
Zamknięcie listy zgłoszeń – II termin 27.01.2018 godz. 20.00

Wpisowe:

Wysokość wpisowego wynosi : I termin II termin
Dla załogi zrzeszonej (kierowca lub pilot) w AMK Biecz 60 zł 80 zł
Dla załogi zrzeszonej (kierowca lub pilot) w klubach PZM 80 zł 100 zł
Dla załogi nie zrzeszonej w klubach PZM 100 zł 120 zł

Wpłaty wpisowego przyjmowane będą przelewem na konto organizatora.

Dane do przelewu:

Automobilklub Biecki; 38-340 Biecz; ul. Tysiąclecia 3

BS Biecz Nr: 49 8627 0001 2002 3001 8887 0001

TYTUŁEM : Wpisowe Zimowy Super OeS  – Imię i Nazwisko kierowcy

Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego oraz przesłanie skanów dokumentów na adres biuro@autobiecz.pl:

  • ubezpieczenia OC i NNW
  • prawo jazdy kierowcy kategorii B
  • dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi
  • pisemna zgoda właściciela/współwłaścicieli w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy
  • dowód opłacenia składek za bieżący rok z tytułu przynależności klubowej – dotyczy kierowcy lub pilota zrzeszonego w Automobilklubie lub Klubie.

                                                                                              Zapraszamy Organizatorzy.

 

LISTA ZGŁOSZEŃ

Regulamin Ramowy Mistrzostw Galicji 2017

Regulamin uzupełniający KJS Zimowy Super OeS

Zgłoszenie

Zgoda właściciela


Komentarze są zamknięte.