Okręgowy Zjazd Delegatów PZM 2011

W dniu 27marca 2011 roku w siedzibie Automobilklubu Rzeszowskiego odbył się XVI Okręgowy Zjazd Delegatów  Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie. Z naszego klubu delegatami byli Mariola Mrozek, Krzysztof Mikruta, Marek Sitek, Daniel Wójcikiewicz. Ze względów zdrowotnych w zjeździe nie mógł uczestniczyć Krzysztof Mikruta.

 Zjazdowi przewodniczył Prezes JKMiRD w Jaśle Józef Biernacki.

Podczas tego zjazdu zostały wręczone odznaczenia.

Złotą Honorową Odznakę PZM otrzymali Mariola Mrozek oraz Marek Sitek.

 Srebrną Honorową Odznakę PZM otrzymał Daniel Wójcikiewicz.

W tajnym głosowaniu Prezesem Zarządu PZM w Rzeszowie został Zdzisław Grzyb, natomiast Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej Józef Biernacki.

Marek Sitek został wybrany członkiem Zarządu PZM W Rzeszowie.


Komentarze są zamknięte.