OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

W związku z organizowanymi na terenie powiatu gorlickiego testami samochodowymi i innymi nielegalnymi imprezami oraz skargami na ten temat dochodzącymi do Zarządu Klubu oraz Władz Samorządowych, Automobilklub Biecki oświadcza, że nie jest organizatorem wyżej wymienionych imprez i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Zarząd
Automobilklubu Bieckiego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

KOMUNIKAT GKSS


Komentarze są zamknięte.