3 Rodzinny Rajd Turystyczny – 14 lipca 2013

Dnia 14 lipca 2013 r. odbył się III Rodzinny Rajd Turystyczny. Jak co roku rajd miał temat przewodni, tym razem uczestnicy jechali „Bocznymi drogami powiatu”. W Rajdzie wzięło udział 16 załóg w tym 10 z Automobilklubu Bieckiego i 6 załóg niezrzeszonych. Uczestniczyło w nim 33 osoby dorosłe i 14 dzieci oraz 9 sędziów.

Zawodnicy przejechali trasę z Biecza do Uścia Gorlickiego według notatek zamieszczonych w „Książce Drogowej” wykonując po drodze dwie próby sprawnościowe samochodowe i odpowiadając na pytania testów z bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz krajoznawczo-rajdowego, a na koniec wykonując zadania sportowe „Toru Przeszkód”.
Wydawanie dokumentów rajdowych rozpoczęły o godz. 14.00 Ania i Mariola Mrozek, w Wantuchówce w sali udostępnionej nieodpłatnie przez Klub Abstynenta „Horyzont”. Następnie sprawność i wyposażenie samochodów sprawdził kol. Marian Sendecki, a dyrektor Rajdu przeprowadziła próbę na fantomie i krótką odprawę zawodników. Piękne numery startowe zaprojektował i wykonał kol. Maciej Łyszczarz. Na trasę wystartował zawodników Andrzej Mrozek. Samochodowe próby sprawnościowe polegające na slalomie między pachołkami koordynował Janusz Mrozek. Odbyły się one na placach zamkniętych pod Kościołem pw. NMP w Libuszy (dzięki wyrażeniu zgody przez księdza proboszcza libuskiej parafii Stanisława Dębiaka) oraz na placu powstającej przy drodze Ropa-Uście Gorlickie stacji paliw (dzięki zgodzie właściciela Pana Jerzego Rydarowicza) Pierwszą próbę w Libuszy przeprowadzili Judyta Matyja i Marian Sendecki, a próbę w Uściu Gorlickim – Anna Bajorek i Norbert Lajdanowicz.
Na trasie prowadzącej jak przystało na tytuł bocznymi drogami powiatu uczestnicy, aby odpowiedzieć na pytania testu krajoznawczo-rajdowego, podziwiali kościół w Sękowej i cerkiew w Ropicy Górnej oraz cmentarz z I wojny światowej na Przełęczy Małastowskiej. Przejechali też bardzo wąskimi, malowniczo położonymi drogami Nowicy i Odernego.
Zakończenie imprezy odbyło się w gościnnym domu „Pod złotą wiechą” Pani Urszuli Baniak-Pona. Dom położony w uroczej kotlince oferował nam nie tylko wiatę i grila, miejsce na biuro rajdu z komputerem, ale przede wszystkim wspaniale urządzony plac zabaw dla dzieci.
Na mecie zawodnicy oddając testy krajoznawczo – rajdowe udzielali odpowiedzi na pytania testu z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Następnie posilili się pożywnym gulaszem zasponsorowanym przez kol. Bogdana Rydarowicza i prawdziwym wiejskim chlebem upieczonym przez P. Krystynę Sendecką. Ostatnia konkurencja Rajdu odbyła się już po ciepłym posiłku, a był to „Tor Przeszkód” polegający na wykonaniu rzutów do tarczy, trafieniu bulami do okręgu oraz piłkami tenisowymi do butelek z wodą, a także wykonaniu slalomu z piłką przez zawodnika z zawiązanymi oczami prowadzonego przez członka załogi. Osobno przeprowadzony został „Tor Przeszkód dla dzieci” podobny jak dla dorosłych.
Na zakończenie zawodnicy i sędziowie wzięli udział w grillu, a po nim nastąpiło ogłoszenie wyników Rajdu. W tym roku wszyscy uczestnicy otrzymali puchary, a dzieci słodkie upominki, nagrody rzeczowe i dyplomy za udział w rajdzie.
Tym razem klasyfikacja została przeprowadzona w trzech kategoriach. Testy krajoznawczo – rajdowe i z bezpieczeństwa w ruchu drogowym sprawdzały A. Mrozek i M. Mrozek. Obliczenia klasyfikacji końcowej przeprowadziła M. Mrozek.
W kategorii kobiet – kierowców było 5 uczestniczek, a zwyciężyła załoga z numerem 13 z kierowcą Aleksandrą Bojakowską i pilotem Jakubem Wszołkiem.

 

13
Bojakowska Aleksandra
Wszołek Jakub
66,53
4
Gajek Anita
Tajak Mariusz
69,32
6
Olbrych Joanna
Olbrych Robert
80,11
7
Deda Ewa
Deda Arkadiusz
83,04
8
Wojakowicz Jadwiga
Wojakowicz Robert
87,35
W kategorii kierowców amatorów było 6 załóg, a zwyciężyli kierowca Łukasz Wal z pilotem Anną Dudka.
18
Wal Łukasz
Dudka Anna
63,50
20
Dudka Wiesław
Dudka Kacper
69,36
12
Kmiecik Łukasz
Czmil Aneta
72,87
5
Gruca Patryk
Rydarowicz Marlena
74,77
14
Wierzbicki Damian
Czmil Justyna
80,47
9
Kupczyk Grzegorz
Sendecka-Kupczyk Jadwiga
81,63
W kategorii kierowców „rajdowców” było 5 załóg, a zwyciężyła załoga z numerem 11 – kierowca Mieczysław Galant, pilot Dorota Kozioł.
11
Galant Mieczysław
Kozioł Dorota
54,30
17
Hajduk Jarosław
Hajduk Wiktor
55,33
16
Dudka Piotr
Dudka Alfreda
64,66
19
Szczepanik Wojciech
Szczepanik Bogumiła
86,26
15
Wójcikiewicz Daniel
Jasiczek Kinga
96,31
Około 21.00 zawodnicy i sędziowie zaczęli opuszczaæ gościnny dom „Pod złotą wiechą”. Impreza w mojej ocenie była bardzo udana.
Chcielibyśmy jako organizatorzy podziękować:
księdzu proboszczowi libuskiej parafii Stanisławowi Dębiakowi,
Panu Jerzemu Rydarowiczowi właścicielowi stacji paliw na trasie Ropa – Uście Gorlickie,
prezesowi klubu „Horyzont” kol. Markowi Szaremu
koledze klubowemu Bogdanowi Rydarowiczowi
Pani Krystynie Sendeckiej,
bardzo sympatycznej i pracowitej ekipie sędziowskiej,
wszystkim uczestnikom Rajdu dorosłym i dzieciom, które mamy nadzieję bawiły się najlepiej.

 

 
Do pobrania:

 


Komentarze są zamknięte.