SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2017

Składka członkowska za 2017 r. wynosi 40 złotych.
Wpłacić ją należy przelewem na konto:
Automobilklub Biecki, ul. Tysiąclecia 3, 38-340 Biecz
Bank Spółdzielczy w Bieczu: 49 8627 0001 2002 3001 8887 0001
z dopiskiem składka członkowska za 2017 r.

Członek Klubu zobowiązany jest opłacić składkę członkowską za rok 2017 oraz uregulować ewentualne zaległe składki członkowskie do 31 marca 2017 roku.

Członek Klubu posiadający licencję stopnia I i II zobowiązany jest opłacić składki członkowskie za rok 2017 do 31 stycznia 2017 roku.

Uchwała nr.15/2016 – wysokości składki członkowskiej w 2017 r.

Uchwała nr.16/2016 – prolongata licencji sędziowskich.


Komentarze są zamknięte.