Sprawozdanie za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Klubu

od 25 lutego 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Automobilklub Biecki w miarę możliwości finansowych w okresie od dnia 25 lutego do 31 grudnia 2007 r. realizował swoje cele statutowe poprzez organizacje różnych imprez, szkoleń mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również był współorganizatorem imprez organizowanych przez inne Kluby.

W dniu 25 lutego 2007 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, w którym wzięli udział członkowie i sympatycy Klubu oraz zaproszeni goście.
Na zebraniu wybrano nowy Zarząd, w skład którego weszli Marek Sitek, Mariola Mrozek, Daniel Wójcikiewicz, Danuta Ingeln, Jakub Wszołek, Janusz Mrozek, Jolanta Sitek, Jan Grygowicz, Zdzisław Augustyn, Kazimierz Tusiński, Karol Topczyń
Prezesem został Marek Sitek, Wiceprezesami Mariola Mrozek i Daniel Wójcikiewicz.
Podczas zebrania wybrana została Komisja Rewizyjna w składzie
Przewodniczący- Krzysztof Zajęc,
Sekretarz – Piotr Ryndak,
Członek – Genowefa Orlewska.
Delegatami na Zjazd Okręgowy PZM w Rzeszowie wybrani zostali Mariola Mrozek, Marek Sitek, Jakub Wszołek

W dniu 11 marca 2007 roku w siedzibie Automobilklubu Rzeszowskiego odbył się XV Okręgowy Zjazd Delegatów PZM, w którym uczestniczyli delegaci z Automobilklubu Bieckiego oraz zaproszeni goście.
Mariola Mrozek i Marek Sitek otrzymali z rąk Prezes Zdzisława Grzyba Srebrne Honorowe Odznaki PZM.
Prezesem ZO PZM w Rzeszowie ponownie został P. Zdzisław Grzyb.
Do Zarządu Okręgu PZM w Rzeszowie został wybrany kol. Marek Sitek.

W dniu 31 marca 2007 roku odbył się Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany przez Automobilklub Biecki, Gminę Biecz , Komisariat Policji w Bieczu oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Bieczu.
W turnieju wzięło udział dziewięć drużyn w kategorii Szkół Podstawowych oraz pięć drużyn w kategorii Szkół Gimnazjalnych.
Zwycięzcami zostali:
Kategoria indywidualne:
Jarosław Kmiecik – Szkoła Podstawowa / Zespól Szkół Nr.1 w Bieczu /
Krzysztof Sitek – Gimnazjum Biecz / Zespół Szkół Nr.1 w Bieczu /
Kategoria drużynowa :
Szkoła Podstawowa – Zespól Szkól Nr.1 w Bieczu
Gimnazjum Biecz – Zespół szkól Nr.1 w Bieczu
Dodatkową konkurencją turnieju był Mini-turniej udzielania pomocy przedmedycznej zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bieczu. Zwycięzcami w poszczególnych klasach zostali;
W Klasyfikacji szkół podstawowych Grzegorz Mierzwa Zespół Szkół Nr. 1 w Bieczu
W klasyfikacji gimnazjum Krzysztof Sitek Zespół Szkół Nr. 1 w Bieczu.
Zwycięzcy Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym wzięli udział w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym który się odbył w Gorlicach.
Zespól Szkół Nr.1 w Bieczu zajął III miejsce w kategorii Gimnazjum.
W klasyfikacji indywidualnej Wojciech Karp zajął II miejsce a Wiktor Topczyj III miejsce obaj z
Zespól Szkół Nr.1 w Bieczu.
Wszyscy uczniowie którzy brali udział w/w turniejach ze Zespołu Szkól Nr.1 w Bieczu byli przygotowywani i prowadzeni przez Jana Grygowicza członka Zarządu Automobilklubu Bieckiego ds.BRD.
Członkiem Komisji Sędziowskiej był Piotr Ryndak z Automobilklubu Bieckiego.

W dniu 3 maja 2007 r. na terenie Krosna odbył się XVIII Rajd Podkarpacki. Kierownikiem próby w Korczynie był kol. Jakub Wszołek natomiast obsada punktów sędziowskich z naszego Klubu wynosiła 12 osób.

W dniu 20 maja 2007 r. nasz Klub zorganizował już po raz kolejny Wiosenny Rajd Turystyczny ,,Wokół Biecza” jest to impreza samochodowa o charakterze otwartym, dla kierowców nie posiadających żadnych sportowych licencji samochodowych zawierającą elementy sportowej rywalizacji i turystyki kwalifikowanej oraz BRD. Rajd tradycyjnie rozpoczął się mszą św. w intencji kierowców oraz poświęceniem samochodów przez Ojca Gwardiana Andrzeja Duka.
Po mszy św. odbył się rajd w którym wzięło udział 9 załóg. Komandorem był kol. Karol Topczyj.
Zwycięzcy rajdu poszczególnych klasyfikacjach to:
„Senior” – Bożęna Mikuła i Radosław Mikuła – Automobilklub Rzeszowski
„Junior” – Jolanta Sitek i Krzysztof Zając – Automobilklub Biecki

VI Rekreacyjno – Sportowy „Dzień- Dziecka” miał odbyć się w dniu 03 czerwca 2007 r. organizatorami byli Automobilklub Biecki ,MGOK w Bieczu oraz Komisariat Policji w Bieczu pod patronatem
Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego
oraz Burmistrza Miasta Biecza Pana Kazimierza Grzesiaka.
Niestety ze względu na pogodę i obfite opady deszczu impreza została przełożona na inny dzień.
W dniu 16 czerwca 2007 roku ramach VI Rekreacyjno – Sportowego „Dnia- Dziecka” odbyły się rozgrywki piłkarskie Małego Pola o Puchar Starosty Pana Mirosława Wędrychowicz zwycięzcami został
Uczniowski Klub Sportowy Strzeszyn
Natomiast w dniu 29 lipca 2007 odbył się Rekreacyjno- Sportowy Festyn dla Dzieci z konkursami plastycznymi, muzycznym, Rowerowym Torem Przeszkód z elementami BRD, przejazdami samochodami / policyjnym, strażackim / oraz wiele innych konkurencji i zabaw.
Dzieci mogły brać udział w różnego rodzaju konkursach i zabawach dostosowanych do wieku i umiejętności.

W dniach 16-17 czerwca na terenie Gór Słonych odbył się XXXIII Bieszczadzki Wyścig Górski.
Automobilklub Biecki obstawiał i zabezpieczał odcinek wyścigu od P.O 15 do P.O. 23 w obsadzie 24 sędziów.

15 lipiec odbył się GRODZKI SUPER OeS I Eliminacja Mistrzostw Powiatu Gorlickiego pod patronatem Starosty Gorlickiego Pana Mirosława Wędrychowicz o Puchar Burmistrza P. Kazimierza Grzesiaka
Dyrektorem OeSu był Jakub Wszołek
Zwycięzcami w poszczególnych klasach zostali:
do 903 cm – Marcin Wojciechowski – AMK Małopolski
od 903 cm – 1400cm – Marcin Puterla – nierzeszony
powyżej 1400 cm – Krzysztof Piterak – AMK Małopolski
KOBIET – Agnieszka Zabierowska – nierzeszona
Sędziowie z Automobilklubu Bieckiego uczestniczyli w dniach 9-11.08.2007 w przygotowaniu i zabezpieczaniu 16 Rajdu Rzeszowskiego tj. VI Runda RSMP oraz VII Runda RSP PZM w sezonie 2007
W dniu 9 .08. 2007 roku na Prologu PODPROMIE było czterech sędziów
Natomiast podczas rajdu w dniach 10-11. 08. 2007 r. sędziowie zabezpieczali następujące odcinki specjalne :
10.08.2007 – OS 5,6 Lubenia /25,20 km/
11.08.2007 – OS 9,12,14 Przylasek /11.50 km/ RSMP
OS 3,6,8 Przylasek /11.50 km/ RSP PZM
w składzie 20 osobowym.

Podczas VIII Bieszczadzkiego Rajdu „ENDURO’ w dniach 24-26 sierpnia 2007 r. na terenie Brzozowa i Izdebek obsadę sędziowska stanowiło 16 sędziów naszego Klubu. Sędziowie obstawiali dwa PKC i dwa PKP oraz zabezpieczali teren próby.

2 września odbył się Gorlicki SUPER OeS II Eliminacja Mistrzostw Powiatu Gorlickiego pod patronatem Starosty Gorlickiego Pana Mirosława Wędrychowicz o Puchar Burmistrza Kazimierza Grzesiaka Dyrektorem OeSu była Mariola Mrozek
Zwycięzcami w poszczególnych klasach zostali:
do 903 cm – Marcin Wojciechowski – AMK Małopolski
od 903 cm – 1400cm – Adam Magiera – nierzeszony
powyżej 1400 cm – Paweł Stachura – AMK Biecki
KOBIET – Małgorzata Szajna – nierzeszona
WETERAN – Tadeusz Gargaz – AMK Gorlicki

Wyścig Górski „ Prządki 2007” Korczyna 13-14.10.2007 r.
W obsłudze i zabezpieczeniu wyścigu wzięło udział 33 osoby z naszego Klubu. Sędziowie obsługiwali wyścig od P.O 16 do P.O 27.

4 listopada 2007 r. odbył się X Rajd Niepodległości zorganizowany przez Automobilklub Małopolski w Krośnie. Nasz Klub był współorganizatorem imprezy, obsługiwał PS – 3,7,11 „ZAMEK – Odrzykoń” .
Kierownikiem próby był Daniel Wójcikiewicz. Z naszego klubu uczestniczyło pięciu sędziów.
Rajd ten był IX Rundą Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego.

KJS (Konkursowa Jazda Samochodem) III Zimowy Rajd „Barbórka” pod patronatem Starosty Powiatu Gorlickiego Pana Mirosława Wędrychowicza został zorganizowany 2 grudnia 2007 r. przez Automobilklub Biecki przy współpracy Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie. Była to XI Eliminacja KJS Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego. Dyrektorem był Daniel Wójcikiewicz natomiast Asystentami Jakub Wszołek, Krzysztof Mikruta oraz Marek Sitek.
W rajdzie wystartowało 37 załóg, a ukończyło 35.
Próby samochodowe były zlokalizowane w Bieczu, Gorlicach oraz Sękowej.
Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła załoga:
Dul Grzegorz/ Duda Radosław jadący Subaru Impreza. AMK Mielecki.
W poszczególnych klasach wygrali:
W klasie do 903 cm
1. Wojciechowski Marcin/ Murdzińska Andzelika – AMK Małopolski
W klasie od 903 cm – 1400 cm
1. Słomka Michał / Fecko Tomasz – nierzeszony
W klasie powyżej 1400 cm
1. Dul Grzegorz/ Duda Radosław – AMK Mielecki.
Trzy najlepsze załogi w swoich klasach otrzymały puchary i dyplomy.
Najlepsza załoga z Automobilklubu Bieckiego to Stachura Paweł / Mazur Grzegorz.

16 grudnia odbył się „Biecki SUPER OeS” III Eliminacja Mistrzostw Powiatu Gorlickiego pod patronatem Starosty Gorlickiego Pana Mirosława Wędrychowicz.
Dyrektorem „OeSu” był Marek Sitek
Zwycięzcami w poszczególnych klasach zostali:
do 903 cm – Palider Hubert – nierzeszony
od 903 cm do 1400 cm – Rafał Murdziński – AMK Małopolski
powyżej 1400 cm – Krzysztof Piterak – AMK Małopolski
KOBIET – Matylda Kapucińska – nierzeszona
WETERAN – Mariusz Polak

Po podsumowaniu i rozdaniu pucharów odbyło się ogłoszenie wyników Mistrzostw Powiatu Gorlickiego „SUPER OeSu”

Mistrzami w poszczególnych klasach zostali:

Klasa 903 cm :
Mistrz Powiatu – Marcin Wojciechowski – AMK Małopolski
I Wicemistrz Powiatu – Hubert Palider – nierzeszony
II Wicemistrz Powiatu – Piotr Jastrzębski – nierzeszony
III Wicemistrz Powiatu – Grzegorz Spólnik – AMK Małopolski

Klasa od 903 cm do 1400 cm:
Mistrz Powiatu – Marcin Puterla – AMK Rzeszowski
I Wicemistrz Powiatu – Michał Słomka – nierzeszony
II Wicemistrz Powiatu – Rafał Murdziński _ AMK Małopolski

Klasa powyżej 1400 cm:
Mistrz Powiatu – Krzysztof Piterak – AMK Małopolski
I Wicemistrz Powiatu – Pawł Stachura – AMK Biecki
II Wicemistrz Powiatu – Tadeusz Gargaz – AMK Gorlicki

Klasa KOBIET:
Mistrz Powiatu – Agnieszka Zabierowska – nierzeszona
I Wicemistrz Powiatu – Małgorzta Szajna – AMK Rzeszowski
II Wicemistrz Powiatu – Matylda Kapucińska – nierzeszona

Na 31.12. 2007 Automobilklub liczy 70 członków.

Licencje stopnia „P” sędziów sportu samochodowego posiada 7 sędziów.
Licencje stopnia „O” sędziów sportu samochodowego posiada 16 sędziów.
Licencję stopnia „O” sędziów sportów motocyklowych posiada 6 sędziów.
Licencję Ratownika Drogowego PZM posiada 11 członków Klubu.

Prezes
Automobilklubu Bieckiego
Marek Sitek


Komentarze są zamknięte.