Super OeS Sękowa

Super OeS Sękowa – 7 runda Mistrzostw Galicji 2018

Zarząd Automobilklub Bieckiego informuje że KJS Super OeS Sękowa jako

7 runda Mistrzostw Galicji 2018, odbędzie się w dniu  3 marca 2019 roku.

WYNIKI GENERALNE

WYNIKI W KLASACH

GALERIA

Super OeS odbędzie się na terenie Gminy Sękowa, na nowym, dotychczas nie rozgrywanym odcinku drogowym o długości około 2 km.

Próba będzie pokonywana przez załogi trzykrotnie z pomiarem czasu, wliczonym do końcowej klasyfikacji.

Biuro oraz baza Super OeS-u będzie się znajdować w  Pałacu Długoszów w Siarach.

Po zakończeniu Super OeS-u odbędzie się podsumowanie roku 2018 oraz ogłoszenie wyników, wręczenie tytułów Mistrzostw Galicji 2018.

Program zawodów:

 • Otwarcie listy zgłoszeń                    10.02.2019          godz. 0:00
 • Zamknięcie listy zgłoszeń                28.02.2019          godz. 24:00
 • Publikacja listy zgłoszeń                  01.03.2019
 • Start                                             03.03.2019          godz. 12:00
 • Meta                                             03.03.2019          godz. 15:40
 • Zakończenie                                  03.03.2019  około godz. 18:00

Procedura zgłoszeń

Uczestnik zamierzający wziąć udział w KJS Super OeS Sękowa musi wypełnione zgłoszenie, przesłać do dnia 28.02.2019 do godz. 24:00 na adres: biuro@autobiecz.pl

 • Zgłoszenie wysyłane jest pocztą e-mail, oryginał musi dotrzeć do organizatora najpóźniej w dniu odbioru administracyjnego. Oryginał zgłoszenia musi być czytelny i podpisany przez obydwu członków załogi.
 • Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego oraz przesłanie skanów dokumentów na adres: biuro@autobiecz.pl
 • ubezpieczenia OC i NNW
 • dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi
 • pisemna zgoda właściciela/współwłaścicieli w przypadku korzystania z samochodu niebędącego własnością kierowcy
 • dowód opłacenia składek za bieżący rok z tytułu przynależności klubowej — dotyczy kierowcy lub pilota zrzeszonego w Automobilklubie lub Klubie

Wpisowe wynosi:

Dla załogi zrzeszonej (kierowca lub pilot) w AMK Biecz: 100 zł

Dla załogi zrzeszonej (kierowca lub pilot) w klubach PZM: 130 zł

Dla załogi nie zrzeszonej w klubach PZM: 150 zł

Wpłaty wpisowego przyjmowane będą przelewem na konto organizatora.

Dane do przelewu:
Automobilklub Biecki; 38-340 Biecz; ul. Tysiąclecia 3
Nr: 49 8627 0001 2002 3001 8887 0001
TYTUŁEM : Wpisowe Świąteczny Super OeS– Imię i Nazwisko kierowcy.

 

LISTA ZGŁOSZEŃ

Regulamin ramowy Mistrzostw Galicji 2018
Regulamin uzupełniający
Zgłoszenie
Zgoda właściciela pojazdu
Karta BK

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Zawodach!!!.


Komentarze są zamknięte.