Walne Zgromadzenie Delegatów PZM

W dniu 27 czerwca 2015 r. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Motorowego, Zarząd Okręgowy PZM w Rzeszowie reprezentowali delegaci:

Jan Jedrzejko,
Józef Biernacki,
Jarosław Noworól,
Marek Dobrowski,
Marek Sitek,
Marcin Fiejdasz,
Wiesław Dymiński,
Andrzej Lubas,
Arkadiusz Sąsara.

Walne Zgromadzenie dokonało wyporu na:

Prezesa Związku – Andrzeja Witkowskiego,
Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej – Andrzeja Rajcherta,
Przewodniczącego Trybunału Związku – Marka Małeckiego.

Do Zarządu Głównego PZM z Okręgu Rzeszowskiego zostali wybrani:

Jarosław Noworól,

Marek Dobrowolski,

Arkadiusz Sąsara.

Natomiast w skład Głównej Komisji Rewizyjnej ZG PZM został wybrany działacz JKMiRD kol. Andrzej Lubas.


Komentarze są zamknięte.