X GMINNY TURNIEJ BRD

Dnia 19 marca 2016 roku na hali sportowej w Libuszy odbył się
X Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany przez Automobilklub Biecki we współpracy
z Gminą Biecz, Komisariatem Policji w Bieczu, Ochotniczą Strażą Pożarną w Bieczu.

Wyniki Gimnazja

Wyniki Szkoły Podstawowe

 


Za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji imprezy dziękujemy

 • Burmistrzowi Biecza P. Mirosławowi Wędrychowiczowi
 • Janowi Grygowiczowi Pełnomocnikowi ds. sportu Gminy Biecz
 • Bankowi Spółdzielczemu w Bieczu
 • Agencji Ubezpieczeniowej „Partner” w Gorlicach
 • I. Pawlusiowi właścicielowi Firmy IRBUD w Binarowej
 • nadkomisarzowi P. Marcinowi Stępniowi, mł. aspirantowi P. Krzysztofowi Gurgulowi i sierżantowi sztabowemu P. Marcinowi Kulewiczowi z Komisariatu Policji w Bieczu
 • Józefowi Hukowi Komendantowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieczu, naczelnikowi bieckiej OSP P. Danielowi Śliwińskiemu oraz druhom P. Bartłomiejowi Zielińskiemu i P. Piotrowi Wszołkowi 
 • Aleksandrowi Kaliszowi Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy
 • Łukaszowi Stelmachowi i P. Damianowi Woźniakowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy
 • Uczniom ZSP w Libuszy – Kamilowi Lewkowi, Krystianowi Kieroniowi, Hubertowi Skoczeniowi i Pawłowi Bogdanowi
 • Marii i Adamowi Pawlik właścicielom Piekarni „Kasia” w Bieczu
 • członkom Automobilklubu Bieckiego – Piotrowi Ryndakowi, Marioli i Januszowi Mrozkom orazi Annie Mrozek

Serdecznie dziękujemy!

W tegorocznej edycji Turnieju w kategorii szkoły podstawowe wzięło udział cztery czteroosobowe drużyny z ZS nr 1 w Bieczu, ZSP
z Libuszy i Rożnowic oraz SP z Racławic. W kategorii gimnazjum startowało pięć trzyosobowych drużyn z ZS nr 1 i ZS nr 2 w Bieczu oraz ZSP z Libuszy, Binarowej i Rożnowic.

Pierwszą konkurencją Turnieju było udzielenie odpowiedzi na testy z Brd, które przygotowali i przeprowadzili komendant Komisariatu Policji w Bieczu nadkomisarz P. Marcin Stępień, mł. aspirant P. Krzysztof Gurgul i sierżant sztabowy P. Marcin Kulewicz. Zgodnie
z regulaminem test wiedzy składał się z 25 pytań, obejmujących zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych
i rowerzystów oraz 10 zadań polegających na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie. Łączny czas rozwiązywania obu testów nie może przekroczyć 45 minut dla uczniów szkoły podstawowej, a 40 minut – dla uczniów gimnazjum.

Do testów zawodników rozsadzali sędziowie zawodów, natomiast kolejność startu drużyn poszczególnych szkół na rowerowym torze sprawnościowym, który był kolejną konkurencją, była losowana. Sędzią głównym Turnieju był kol. Jan Grygowicz, który przygotował we współpracy z nauczycielem ZSP w Libuszy P. Łukaszem Stelmachem, sprawnościowy tor rowerowy. Przy poprawianiu toru podczas przejazdów zawodników oraz w jego demontażu pomagali nam uczniowie ZSP w Libuszy – Kamil Lewek, Krystian Kieroń, Hubert Skoczeń i Paweł Bogdan. Pomocą w przeprowadzeniu Turnieju służył nam również kol. Piotr Ryndak.

Równolegle zawodnicy uczestniczyli w konkurencji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i próbie resuscytacji na fantomie. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowane i przeprowadzone zostało przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bieczu – naczelnika bieckiej OSP P. Daniela Śliwińskiego oraz druhów P. Bartłomieja Zielińskiego i P. Piotra Wszołka. Próbę resuscytacji na fantomie przeprowadziła kol. Anna Mrozek.

Celem wzmocnienia sił nadwątlonych trudnymi konkurencjami zostali poczęstowani słodkimi bułkami i sokami. Słodkie bułki dla uczestników, również w tym roku, ufundowała Piekarnia „Kasia” z Biecza, a napoje dla uczestników Turnieju zakupione zostały
z funduszy AMK Bieckiego. W gościnnej Libuszy ufundowano nam również słodki poczęstunek dla opiekunów grup.

Po podsumowaniu wyników odbyło się rozdanie pucharów i medali, dyplomów i nagród, a wręczali je Burmistrz Biecza Pan Mirosław Wędrychowicz, przewodniczący Rady Miejskiej P. Grzegorz Nosal, dyrektor ZSP w Libuszy P. Aleksander Kalisz, komendant Policji
w Bieczu nadkomisarz P. Marcin Stępień oraz koordynator ds. sportu Gminy Biecz P. Jan Grygowicz.

Zwycięzcą Turnieju w kategorii szkoły podstawowe została drużyna ZSP
w Libuszy w składzie Anna Przybyłowicz, Martyna Juruś, Bartłomiej Kurowski i Dawid Maciejowski. Zdobyli + 53 punkty, w tym +65
w testach i +7 podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a stracili jedynie – 19 punktów na rowerowym torze sprawnościowym. Drugie miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej w Racławicach (Joanna Kamińska, Gabriela Bajorek, Jan Bajorek
i Łukasz Pyzik), a trzecie – drużyna ZS nr 1 w Bieczu (Weronika Borkowska, Martyna Wszołek, Paweł Szary i Miłosz Potykanowicz) uzyskując -10 punktów.

Indywidualnym zwycięzcą Turnieju w kategorii szkoły podstawowe został Dawid Maciejowski, który uzyskał + 19 punkty, w tym +20 punktów w teście i tylko – 1 punkt na torze rowerowym. Drugie miejsce zdobył Łukasz Pyzik z SP w Racławicach zdobywając +17 punktów, a trzecie – Joanna Kamińska z SP w Racławicach uzyskując +14 punktów.

W konkurencji Fantom program komputerowy oceniał w procentach prawidłowość wykonania masażu serca i sztucznego oddychania. Pierwsze miejsce zdobył Łukasz Pyzik uczeń SP w Racławicach Anna Przybyłowicz uzyskując 56,4%. Drugie miejsce z wynikiem 47,85% uzyskał Jakub Brudzisz uczeń ZSP w Rożnowicach, a trzecie –  Jan Bajorek uczeń SP w Racławicach z wynikiem 47,14%.

Zwycięzcą Turnieju w kategorii gimnazjum została po raz kolejny drużyna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy, której uczniowie – Paweł Bogdan, Paweł Rybka, i Dawid Sarnecki. Drużyna ta zdobyła +79 punktów, w tym +77 w testach i +11 podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a straciła tylko – 9 na rowerowym torze sprawnościowym. Drugie miejsce zajęła drużyna ZS nr 1 w Bieczu (Damian Ryczek, Dawid Ryczek, Bartosz Liana), a trzecie zdobyła drużyna ZSP w Rożnowicach (Kamil Dróżdż, Kacper Piątek, Wojciech Wojnar).

Indywidualnym zwycięzcą Turnieju w kategorii gimnazjum został Paweł Bogdan uczeń ZSP w Libuszy uzyskując w sumie +25 punktów. Drugie miejsce zajął uczeń ZSP w Libuszy Dawid Sarnecki (+24 punktów – w teście +29 punktów), trzecie Kacper Piątek z ZSP w Rożnowicach (+24 punktów – w teście +25 punktów). O tej kolejności zdecydowała zgodnie z regulaminem ilość punktów uzyskanych
w teście z brd.

W konkurencji Fantom w kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zajął Kamil Dróżdż z ZSP w Rożnowicach uzyskując 50,71%, drugie – Dawid Ryczek z ZS nr 1 w Bieczu – 49,14%, a trzecie Weronika Michalec – 43,14%.

W klasyfikacji indywidualnej oraz w konkurencji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca nagrodzeni zostali pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji drużynowej otrzymali puchary, natomiast dyplomy i nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe medale otrzymali wszyscy uczestnicy Turnieju. Wśród sponsorów – obok Automobilklubu Bieckiego – byli Burmistrz Biecza – P. M. Wędrychowicz, pełnomocnik ds. sportu Gminy Biecz – P. Jan Grygowicz, Bank Spółdzielczy w Bieczu – P. R. Szetela, Agencja Ubezpieczeniowa „Partner” w Gorlicach – P. A. Karp oraz Firma IRBUD w Binarowej – P. I. Pawluś. Za co wszystkim dziękujemy.

Dodatkową konkurencją X jubileuszowego Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym była konkurencja dla nauczycieli opiekunów drużyn. Chociaż udział w niej był dobrowolny i nieobowiązkowy wzięli w niej udział wszyscy przybyli nauczyciele decydując na rywalizację konkurencjach – test teoretyczny i próba resuscytacji na fantomie. Zwyciężczynią konkurencji została Pani Joanna Alibożek nauczyciel ZSP w Binarowej. Uczestnicy otrzymali puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe i pamiątkowe medale. Bardzo dziękujemy nauczycielom za czynny udział w tej konkurencji Turnieju.

Jeszcze raz dziękujemy sponsorom i organizatorom. Dziękujemy również za udział wszystkim zawodnikom, a opiekunom za przygotowanie uczniów do Turnieju. Życzymy powodzenia na Powiatowym Turnieju BRD. I zapraszamy na kolejny Gminny Turniej BRD
w roku 2017.

 

Sprawozdanie przygotowała Mariola Mrozek


Komentarze są zamknięte.