ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-PROGRAMOWE

Uprzejmie zawiadamiamy, iż Walne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe członków Automobilklubu Bieckiego odbyło się dnia 21 marca 2009 r. /sobota/ o godz. 1600 w siedzibie OSP w Bieczu.

GALERIA

Program zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie gości.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Wybór Komisji wniosków i uchwał.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu za okres od lutego 2007 r. do końca 2008 r.
 5. Sprawozdanie finansowe dotyczące wpływów i wydatków za okres sprawozdawczy.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Wręczenie odznaczeń i podziękowań.
 8. Przedstawienie programu imprez na rok 2009.
 9. Dyskusja.
 10. Udzielenie Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.
 11. Przyjęcie zmian dotyczących wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
 12. Przyjęcie wniosków i uchwał.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie zebrania.

Komentarze są zamknięte.