Zjazd Delegatów ZO PZM w Rzeszowie

W dniu 12 kwietnia 2015 roku w siedzibie Automobilklubu Rzeszowskiego obył się XVII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Motorowego.


W zjeździe uczestniczyło czterech delegatów z Automobilklubu Bieckiego, a byli to:

Mariola Mrozek
Jolanta Sitek
Krzysztof Mikruta
Marek Sitek
Na przewodniczącego zebrania został wybrany kolega Jarosław Noworól – Prezes Automobilklubu Rzeszowskiego.
Również nasi delegacji zostali wybrani do poszczególnych komisji zjazdowych:
Jolanta Sitek została wybrana do Komisji Uchwał i Wniosków,
a Mariola Mrozek została wybrana do Komisji Skrutacyjnej, w której pełniła funkcję Przewodniczącej.

Prezesem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie został wybrany, jak w latach poprzednich Zdzisław Grzyb.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kolega Józef Biernacki z Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w Jaśle.

Prezes Automobilklubu Bieckiego Marek Sitek został wybrany na następną kadencje jako członek Zarządu Okręgowego PZM w Rzeszowie
oraz po raz pierwszy został wybrany delegatem na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM w Warszawie
.

 


Komentarze są zamknięte.