12 LITRÓW KRWI DLA JARKA

Jarek Noworól, dyrektor Karpackie 18 Rajdu Rzeszowskiego, młody, dynamiczny, pogodny i otwarty człowiek, nasz przyjaciel (…)

W dniu 15 października br. Automobilklub Biecki oraz Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z Kołem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bieczu, przeprowadził akcję honorowego oddawania krwi na rzecz Jarka Noworóla – dyrektora „Karpackie” 18 Rajdu Rzeszowskiego, przyjaciela bieckiego środowiska rajdowego. W przedsięwzięciu tym wzięło udział 30 osób. W gronie tym znaleźli się m.in. członkowie Automobilklubu Bieckiego, członkowie Gorlickiego Klubu Motocyklowego „KINGS OF ROADS”, członkowie grupy motocyklowej „BROTHERS OF THE SOUTH FG JASŁO”, młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Jadwigi Królowej w Bieczu, zakonnik z Klasztoru OO. Franciszkanów w Bieczu, oraz mieszkańcy Biecza i okolic. Oddano łącznie prawie 12 litrów krwi, która pomoże nie tylko Jarkowi, ale także inny osobom.

Z-ca Prezesa
Automobilklubu Bieckiego
Daniel Wójcikiewicz

 

 


Komentarze są zamknięte.