KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA REWIZYJNA AUTOMOBILKLUBU BIECKIEGO

Komisja Rewizyjna jest organem władzy Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością, a jej członkowie mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Do jej kompetencji należy przede wszystkim przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

Przewodnicząca – Mariola Mazur

Sekretarz – Krzysztof Mikruta

Członek – Stanisław WrońskiKomentarze są zamknięte.