BRD

SEKCJA BRD

Zadaniem sekcji jest dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bezpiecznego korzystania z dróg przez pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego m.in. poprzez organizowanie kursów przygotowujących dzieci i młodzież do zdawania na kartę rowerową, przeprowadzanie Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, organizowanie imprez sportowo – turystycznych z elementami brd jak Rodzinny Rajd Turystyczny.

Skład sekcji:

Janusz Mrozek – przewodniczący

Łukasz Skórski – sekretarz

Mariola Mrozek

Bartłomiej Zieliński 

Adam Szczepański (członek OKBRD Rzeszów)

Tu dowiesz się więcej o działaniach Polskiego Związku Motorowego na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 Komentarze są zamknięte.