PROMOCJI

SEKCJA PROMOCJI (MEDIALNA)

Zadaniem sekcji jest prowadzenie działań związanych z zapewnieniem właściwej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej klubu, a także promowanie i upowszechnianie informacji o jego działalności i organizowanych imprezach samochodowych.

Skład sekcji:

Marek Sitek

Krzysztof Sitek

Anna Mrozek

Marcin Wojciechowski

Daniel Wójcikiewicz

 

 Komentarze są zamknięte.