ZAPISY, OPŁATY, KARTY CZŁONKOWSKIE

ZAPISY, OPŁATY, KARTY CZŁONKOWSKIE

Jak zostać członkiem Automobilklubu Bieckiego:

Deklarację członkowską należy wypełnić własnoręcznie. Osoba niepełnoletnia musi mieć zgodę rodziców. Wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście (w godzinach dyżurowania klubu) w siedzibie Automobilklubu w Bieczu przy ulicy Tysiąclecia 3 i opłacić składkę członkowską (osoby niepełnoletnie są zwolnione z opłaty).

Od roku 2024 dla osób zapisujących się do Automobilklubu Bieckiego wpisowa składka członkowska wynosi 110,00 zł. Od drugiego roku członkostwa składka wynosi 80,00 zł

Wpłacić ją należy przelewem na konto:
Automobilklub Biecki, ul. Tysiąclecia 3, 38-340 Biecz
Bank Spółdzielczy w Bieczu: 49 8627 0001 2002 3001 8887 0001
z dopiskiem: “NAZWISKO IMIĘ, składka członkowska za 2024 r.”

W ciągu 31 dni kalendarzowych od wpisania osoby na listę członków Automobilklubu Bieckiego wydawana jest karta członkowska będąca dowodem przynależności do klubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym. Obecnie legitymacje członkowskie wydawane są z ważnością do końca danego roku kalendarzowego. Aby otrzymać nowy dokument, należy uiścić składkę członkowską do 31 marca każdego nowego roku kalendarzowego po wygaśnięciu jej ważności.

 

 

Karta PZM to możliwość:

Show Your Card

Polski Związek Motorowy należy do organizacji ARC Europe
Dzięki temu nasi członkowie mogą korzystać z bardzo szerokiej oferty rabatowej Show your Card! dostępnej w większości krajów europejskich, w tym także w Polsce. We wszystkich punktach usługowo-handlowych, w których widnieje logo Show your Card!, po okazaniu własnej karty członkowskiej PZM (na której również znajduje się logo programu) nasi członkowie mogą skorzystać ze specjalnej oferty.

Pełne informacje dotyczące dostępnych w poszczególnych krajach przywilejów znajdują się na stronie www.showyourcard.eu.

 

 

 Komentarze są zamknięte.