Gminny turniej BRD

GMINNY TURNIEJ
BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
LIBUSZA, dnia 4 kwietnia 2009 r

Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, organizowany jest dla uczniów klas 4 – 6 oraz w gimnazjach dla uczniów klas 1- 3.
Mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie w/w. szkół i klas pod warunkiem posiadania karty rowerowej.

CELE TURNIEJU
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

-Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
-Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
-Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
-Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

 

ORGANIZATORZY TURNIEJU

Automobilklub Biecki, Burmistrza Miasta Biecza oraz Komisariat Policji w Bieczu.

Współorganizatorem Turnieju jest Ochotnicza Straż Pożarna w Bieczu.


Komentarze są zamknięte.