XIV GMINNY TURNIEJ BRD

UWAGA!

GMINNY TURNIEJ BRD, KTÓRY MIAŁ SIĘ ODBYĆ 21 MARCA 2020, ZOSTAJE ODWOŁANY Z POWODU SZERZĄCEJ SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA.

ZARZĄD AUTOMOBILKLUBU BIECKIEGO

 

KOMUNIKAT nr1/2020 Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD z dnia 13 marca 2020 r.

 

Zarząd Automobilklubu Bieckiego serdecznie zaprasza wszystkie szkoły miasta i gminy Biecz do udziału w XIV GMINNYM TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM, który przeprowadzony zostanie 21 marca 2020 roku (w sobotę) na hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy.

Współorganizatorami Turnieju, jak co roku, są Automobilklub Biecki, Gmina Biecz, Komisariat Policji w Bieczu, Ochotnicza Straż Pożarna w Bieczu.

Informacje dotyczące organizacji Turnieju i zgłaszania drużyn zamieszczone są – do pobrania – poniżej

Szczegółowe zasady organizacyjne Turnieju określa Regulamin Turnieju BRD (szkoły podstawowej) zamieszczony na stronie PZM – www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje

PROGRAM GMINNEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM LIBUSZA – 21 MARCA 2020 R.

8.00-9.00
-przyjmowanie uczestników
9.15
-odprawa zawodników
9.30
-test dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
10.30-11.30
-rowerowy tor sprawnościowy

równolegle odbywają się konkurencje

-udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
11.00
-ogłoszenie wyników z testów
11.30
-ogłoszenie wyników toru przeszkód
12.30
-ogłoszenie wyników koncowych
-rozdanie pucharów, dyplomów, nagród

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian godzinowych poszczególnych punktów programu za wyjątkiem godziny rozpoczęcia Turnieju.


Komentarze są zamknięte.