Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 2 lutego 2019 roku w Sali OSP w Bieczu odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Automobilklubu Bieckiego. W zebraniu uczestniczyli członkowie Klubu, jak również zaproszeni goście, między innymi Prezes ZO PZM w Rzeszowie Pan Zdzisław Grzyb.

Zasłużony dla PZM
Krzysztof Mikruta
fot. Michał Wójcikiewicz

Podczas zebrania Marek Sitek Prezes ustępującego zarządu przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Klubu, jak również sprawozdanie finansowe za okres kadencji tj. lata 2015-2018.

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej koleżanka  Angelika Mróz odczytała protokół z przeprowadzonej kontroli  działalności Klubu.

Po podsumowaniu działalności Klubu Prezes Zdzisław Grzyb wręczył odznakę Zasłużony  dla Polskiego Związku Motorowego koledze Krzysztofowi Mikrucie. Sekretarz Klubu Mariola Mrozek oraz Skarbnik Jolanta Sitek  wręczyły podziękowania dla najbardziej aktywnych Członków Klubu za ich wkład pracy podczas organizacji imprez.

Na zebraniu został wybrany nowy zarząd, komisja rewizyjna oraz sąd koleżeński:

Członek Zarządu i Delegat
Mateusz Kacprzak
fot. Michał Wójcikiewicz

Skład zarządu:

 1. Marek Sitek – prezes
 2. Adam Szczepański – wiceprezes ds. organizacyjnych
 3. Marcin Wojciechowski – wiceprezes ds. sportowych
 4. Janusz Mrozek – wiceprezes ds. BRD
 5. Jolanta Sitek – skarbnik
 6. Mariola Mrozek – sekretarz
 7. Łukasz Skórski – zastępca sekretarza
 8. Daniel Wójcikiewicz – członek sędziów
 9. Mateusz Kacprzak – członek ds. organizacyjno sportowych
 10. Łukasz Maczuga – członek ds. kontaktu z zawodnikami
 11. Bartłomiej Zieliński – członek ds. BRD

Komisja Rewizyjna:

 1. Angelika Mróz – przewodnicząca
 2. Grzegorz Ryndak – sekretarz
 3. Krzysztof Mikruta – członek

Sąd Koleżeński:

 1. Piotr Ryndak – przewodniczący
 2. Adam Lesiak – sekretarz
 3. Marian Sendecki – członek

Delegatami na Zjazd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie zostali wybrani:

 1. Mateusz Kacprzak
 2. Mariola Mazur
 3. Mariola Mrozek
 4. Jolanta Sitek
 5. Krzysztof Sitek
 6. Marek Sitek

  GALERIA

Komentarze są zamknięte.