• Rajd Turystyczny 2007

  Dnia 20 maja tego roku nasz klub zorganizował Wiosenny Rajd Turystyczny ,,Wokół Biecza”.

  Tradycyjnie od 1998r. rajd rozpoczął się od uroczystej mszy w Kościele oo. Franciszkanów w Bieczu o godz. 11.30. Po mszy nastąpiło poświęcenie pojazdów i zbiórkę wyznaczono na godz. 14.30 W imprezie wystartowało 9 załóg. Po krótkiej odprawie przeprowadzonej przez v-ce komandora Tomasza Sitka wszystkie załogi udały się na pierwszą próbę strzelecką a następnie wyruszyły na trasę Rajdu. Przebiegła ona przez Biecz-Binarowa-Rożnowice-Sitnica-Bugaj-Strzeszyn-Libusza-Kryg-Lipinki-Wójtowa-Grudna Kępska-Biecz. Zakończenie odbyło się w restauracji ,,Grodzka” w Bieczu. Puchary i dyplomy wręczał Starosta Powiatu Pan Mirosław Wędrychowicz. Według załóg startujących i organizatorów Rajdu impreza była bardzo udana i sprawnie przeprowadzona. Po zakończeniu Rajdu załogi odpoczywając po męczącym dniu dzieliły się wrażeniami z innymi uczestnikami.

  Klasyfikacja w kategorii JUNIOR
  Miejsce Kierowca Pilot Przynależność klubowa
  1 Krzysztof Zając Jolanta Sitek A. Biecki
  2 Marek Sitek Krzysztof Sitek A. Biecki
  3 Daniel Wójcikiewicz Sabina Krzysztofik A. Biecki
  4 Konrad Szmidt Monika Krzysztofik A. Biecki
  5 Zbigniew Pociecha Krystyna Pociecha Niezrzeszony
  6 Katarzyna Lesiak Ireneusz Szewczyk A. Biecki
  Klasyfikacja w kategorii SENIOR
  Miejsce Kierowca Pilot Przynależność klubowa
  1 RadosLaw Mikuła Bożena Mikuła A. Rzeszowski
  2 Janusz Mrozek Mariola Mrozek A. Biecki
  3 Jan Ingeln Danuta Ingeln A. Biecki

 • GMINNY TURNIEJ BRD 2007

  GMINNY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

  W dniu 31 marca 2007 odbył się Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany przez Automobilklub Biecki. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

  Komitet Organizacyjnym Turnieju stanowili:
  Przewodniczący – Marek Sitek Prezes Automobilklubu Bieckiego
  V-ce przewodniczący – Kazimierz Grzesiak Burmistrz Miasta Biecza
  V-ce przewodniczący – Andrzej Wędrychowicz Komendant Komisariatu Policji w Bieczu
  Sekretarz – Mariola Mrozek V-ce prezes Automobilklubu Bieckiego
  Członkowie:
  – Piotr Ryndak członek Automobilklubu Bieckiego
  – Aleksander Kalisz Dyrektor Zespołu Szkól w Libuszy
  – Józef Huk Komendant OSP w Bieczu

  W skład Komisji Sędziowskiej wchodzili Andrzej Wędrychowicz, Piotr Ryndak i Jan Grygowicz, który był Sędzią Głównym Turnieju. Przy przeprowadzeniu Turnieju pomagali również sędziowie z Automobilklubu Bieckiego: Jan Ingeln, Kazimierz Tusiński, Jakub Wszołek, Konrad Tumidajewicz, Tomasz Sitek i Grzegorz Król.

  Każdy uczestnik rozwiązywał test składający się z 25 pytań, a zawierający pytania dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dla uczniów szkół podstawowych przygotowano test jednokrotnego wyboru, a uczniowie szkół gimnazjalnych mieli trudniejszy test wielokrotnego wyboru. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 40 minut. Za każdą odpowiedź prawidłową uczeń otrzymywał 1 punkt, natomiast 0 punktów – za nieprawidłową odpowiedź, brak odpowiedzi lub naniesioną poprawkę.

  Zadaniem praktycznym dla uczestników Turnieju był rowerowy tor przeszkód pozwalający na sprawdzenie umiejętności bezpiecznego kierowania rowerem. Jazda rowerem po torze sprawnościowym składała się z rozstawionych na trasie przeszkód m.in. równoważni, tarki. Za każdy popełniony błąd na przeszkodzie uczestnik otrzymywał 1 punkt karny. Dodatkowo za każdy ominięty pachołek, tyczkę i listwę lub zjechanie z przeszkody uczeń otrzymywał 3 punkty karne. Natomiast za ominięcie całej przeszkody aż 15 punktów karnych.

  W Turnieju wzięły udział trzyosobowe drużyny reprezentujące szkoły podstawowe i gimnazja. W kategorii szkoły podstawowe startowało 9 drużyn z Zespołów Szkół nr 1 i 2 w Bieczu, Grudnej Kępskiej, Binarowej, Korczyny, Libuszy, Racławic, Rożnowic
  i Sitnicy. Zwycięzcą Turnieju w kategorii szkoły podstawowe została drużyna Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu, którego uczniowie (Jarosław Kmiecik, Piotr Mikrut i Grzegorz Mierzwa) uzyskali największą sumę punktów na teście (+62) i najmniej punktów karnych w rowerowym torze przeszkód (-5). Drugie miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu, a trzecie – ZSP w Binarowej.

  Indywidualnym zwycięzcą Turnieju w kategorii szkoły podstawowe został Jarosław Kmiecik uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu. Drugie miejsce zajął Grzegorz Mierzwa również z Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu, a trzecie Dawid Kamiński z ZSP w Rożnowicach.

  W kategorii gimnazjum startowało 5 drużyn z Zespołów Szkół nr 1 i 2 w Bieczu, Binarowej, Libuszy, Rożnowic.

  Zwycięzcą Turnieju w kategorii gimnazjum została drużyna Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu, którego uczniowie (Wojciech Karp, Krzysztof Sitek i Wiktor Topczyj) uzyskali największą sumę punktów na teście (+75) i najmniej punktów karnych w rowerowym torze przeszkód (-5). Drugie miejsce zajęła drużyna ze ZSP w Rożnowicach, a trzecie – ZSP w Libuszy.

  Indywidualnym zwycięzcą Turnieju w kategorii gimnazjum został Krzysztof Sitek. Drugie miejsce zajął Wojciech Karp, a trzecie Wiktor Topczyj. Wszyscy trzej są uczniami gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 w Bieczu.

  Dodatkową konkurencją przygotowaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bieczu był Mini-turniej udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tej części turnieju nie musieli wziąć udziału wszyscy uczniowie. W kategorii szkoły podstawowe było 14 uczestników, a zwycięzcą został Grzegorz Mierzwa z Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu. Drugie miejsce zajął Konrad Kalisz z ZS w Binarowej, a trzecie – Paweł Michalik z ZS w Racławicach. W kategorii gimnazjum wzięło udział 7 uczniów, a zwycięzcą był Krzysztof Sitek z Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu. Drugie miejsce zajął Jakub Szarłowicz z Zespołu Szkół nr 2 w Bieczu, a trzecie – Bartosz Białoń z ZS w Binarowej.

  Puchary i nagrody ufundowali Burmistrz Gminy Biecz Kazimierz Grzesiak, Komendant Komendy Policji w Bieczu, Prezes Automobilklubu Bieckiego Marek Sitek oraz Starosta Powiatu Gorlickiego Mirosław Wędrychowicz.

  Automobilklub Biecki oraz Pan Kazimierz Dąbrowski właściciel Piekarni „Magda” ufundowali uczestnikom Turnieju, celem regeneracji sił utraconych podczas rowerowego toru przeszkód, napoje i słodkie bułeczki .

  Mamy nadzieję, że w przyszłym roku na II Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zgłosi się równie dużo uczestników z wszystkich szkół naszej gminy.

  Zwycięzcy naszego turnieju wzięli udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który obył się w Gorlicach. Drużyna Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu zdobyła III miejsce w kategorii gimnazjum. Natomiast w klasyfikacji indywidualnej w kategorii gimnazjum drugie miejsce zajął Wojciech Karp, a trzecie Wiktor Topczyj.


 • Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze 2007

  Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze odbyło się 25 lutego 2007 r. i przebiegło zgodnie z zatwierdzonym bardzo obszernym porządkiem obrad. Sprawnie prowadził je nasz klubowy kolega, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu, p. Stanisław Kalisz. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć dwojga, zmarłych w ubiegłym roku, członków Automobilklubu Pana Mariana Pasterskiego, wieloletniego działacza i sekretarza oraz Pani Jadwigi Tusińskiej osoby, która wywarła wielki wpływ na atmosferę klubu. Prezes Marek Sitek przedstawił wyczerpujące, obejmujące okres od 16 lutego 2003 r. do 25 lutego 2007 r., sprawozdanie z działalności Automobilklubu.

  Trzeba przyznać, że mamy się, czym pochwalić w latach kadencji ustępującego zarządu zorganizowaliśmy między innymi
  II Rundę Mistrzostw Polski Dziennikarzy w 2004 roku, a w 2005 sędziowaliśmy II Zlot Plejad Subaru zorganizowany przez Szkołę Jazdy Subaru z Krakowa. Zorganizowaliśmy dwa nasze KJS-y: Rajd Grodzki o puchar KIA w lipcu 2006 oraz 1 Zimowy Rajd Barbórki, w 2005,który w następnym roku został zakwalifikowany do Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego. Mieliśmy duży udział w organizowaniu Zimowego Rajdu Magurskiego, którego trasy wiodły szlakami opracowanymi przez nas dla Rajdu Dziennikarzy. Mamy w klubie coraz więcej sędziów. Do XII 2006 licencje stopnia „O” otrzymało 20 sędziów i 4 – „P”, a 6 sędziów ma licencje motocyklowe. Co roku sędziujemy własne imprezy oraz organizowane przez Automobilkluby Małopolski i Rzeszowski oraz Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego. Są to Rajdy: Podkarpacki, Rzeszowski, Niepodległości, motocyklowe Enduro oraz wyścigi górskie Bieszczadzki i Prządki. Klub prowadzi także działalność związaną z propagowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szczególne zasługi w tej mierze mają Marek Sitek i Jan Grygowicz, którzy
  w 2003 roku zdobyli tytuł Mistrzów Polski w Ratownictwie Drogowym. Corocznie wiceprezes Jan Grygowicz przygotowuje uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu do Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którzy osiągają wysokie miejsca na szczeblu powiatu i województwa.
  Do najlepszych należą, najmłodsi członkowie Automobilklubu Bieckiego: Karol Topczyj, Tomasz Sitek, Wiktor Topczyj, Konrad Tumidajewicz, Łukasz Żurowski, Krzysztof Sitek. Bardzo cieszymy się z tego, że w klubie dalej działają ludzie, którzy złożyli podwaliny pod współczesny Automobilklub. Pani Barbara Czochara, od czterech lat Honorowy Prezes Automobilklubu Bieckiego, przyjmując podziękowanie za wieloletnią działalność powiedziała; „Widzę, że ta pałeczka przekazywana z pokolenia na pokolenie ma, przez kogo być przejmowana i są podejmowane działania będące kontynuacją tych rozpoczętych wiele lat temu.”Chcąc uhonorować, wieloletnią działalność Panów Mariana Uszko i Tadeusza Guzika walne zebranie podjęło uchwałę, by zostali Honorowymi Członkami Automobilklubu Bieckiego. P. Marek Ryndak, wiceprezes Zarządu Okręgu PZM w Rzeszowie, były kierowca motocyklowy, przypomniał okres działalności Pana Uszko jako zawodnika i podziękował za to, że Pan Marian był dla niego wzorem godnym naśladowania. Pan Marian Uszko stwierdził,że z prawdziwą przyjemnością działa w klubie – „Z satysfakcją stwierdzam, że młodzi działacze wspaniale pracują i mogą być wzorem dla innych organizacji. Widząc to mogę spokojnie zrezygnować z czynnej pracy w klubie, obiecuję jednak wszelką możliwą pomoc.” Różnorodne podziękowania motywujące do dalszej pracy otrzymała liczna grupa członków i sympatyków klubu. Dyplomy za pracę w latach 2003-2007 otrzymali licencjonowani sędziowie oraz członkowie klubu biorący udział w sędziowaniu i organizowaniu imprez.Najważniejszymz wyróżnień były odznaczenia przyznane przez Zarząd Główny PZM, a otrzymali je w tym roku:
  – „Zasłużony dla PZM” – Jan Ingeln;- „Złota Odznaka Honorowa PZM” – Piotr Ryndak;- „Srebrna Odznaka Honorowa PZM” – Genowefa Orlewska, Tadeusz Barzyk, Krzysztof Mikruta, Janusz Mrozek, Roman Faber; – „Brązowa Odznaka Honorowa PZM” –
  ojciec Samuel Bommersbach, Andrzej Wędrychowicz, Daniel Wójcikiewicz, Krzysztof ZającAdam Lesiak. Osobami, które wspierały naszą działalność byli Starosta Gorlicki
  p. Mirosław Wędrychowicz, Burmistrz Biecza p. Kazimierz Grzesiak. Burmistrz Gorlic
  p. Kazimierz Sterkowicz, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Bieczu p. Ryszard Szetela, prezes Towarzystwa Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej
  O. Samuel Bommersbach. Nie sposób wymienić tu wszystkich, którym należą się podziękowania za cztery lata współpracy i pomoc w organizacji imprez. Starosta Gorlicki
  p. Mirosław Wędrychowicz złożył wyrazy najwyższego uznania dla ustępującego zarządu.
  „Na terenie powiatu działa ponad 200 organizacji, ale Automobilklub Biecki ma najmniejszy
  z nich budżet. Mała grupa ludzi, mały budżet, a tak wiele i dużych działań… Tylko dzięki wielkiemu zaangażowaniu działaczy możliwy był godzinny program w telewizji publicznej.
  Nie ma lepszej promocji niż właśnie taka praca” – powiedział o organizacji rajdu Magurskiego, W wyniku wyborów został wybrany i ukonstytuował się nowy Zarząd Automobilklubu Bieckiego liczący w tej kadencji 11 osób: prezes – Marek Sitek, wiceprezesi – Mariola Mrozek i Daniel Wójcikiewicz, skarbnik – Danuta Ingeln, sekretarz – Jakub Wszołek,
  z-ca sekretarza – Janusz Mrozek, członkowie: Jan Grygowicz, Kazimierz Tusiński, Zdzisław Augustyn, Jolanta Sitek i Karol Topczyj. W skład Komisji Rewizyjnej weszli przewodniczący – Krzysztof Zając, sekretarz – Piotr Ryndak i członek – Genowefa Orlewska.

   

  Na XV Okręgowy Zjazd PZM w Rzeszowie11 marca 2007pojechało 3 delegatów: prezes Marek Sitek, Mariola Mrozek i Jakub Wszołek. Podczas zjazdu M. Sitek
  i M. Mrozek zostali odznaczeni Srebrną Odznaką Honorową PZM. Prezes został wybrany
  do władz rzeszowskiego Zarządu Okręgu PZM.

   

   


 • III Rajd Magurski 2007

   Automobilklub Małopolski wraz ze Starostwem Powiatowym w Gorlicach na zlecenie Polskiego Związku Motorowego
  w dniach 2 – 3. 02. 2007 roku organizuje I rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz I rundę Pucharu Polskiego Związku Motorowego.

  AUTOMOBILKLUB BIECKI BIERZE UDZIAł W OBSłUDZE III Rajdu Magurskiego.

  ZOBACZ WIęCEJ NA: www.rajdmagurski.pl


 • Opłatek Klubowy 2007

  13 stycznia odbył się Opłatek Klubowy, w którym uczestniczyli klubowicze, sympatycy klubu i zaproszeni goście. Imprezę rozpoczął Prezes Marek Sitek życząc, w imieniu Zarządu, wszystkim członkom Klubu dobrej sędziowskiej pracy w tym roku, a sympatykom uczestniczenia w klubowych imprezach. Następnie Prezes Automobilklubu Małopolskiego w Krośnie Wiesław Dymiński podziękował Zarządowi i członkom Klubu za współpracę w roku 2006, a przedstawiciel Zarządu Okręgu Rzeszowskiego Marek Ryndak życzył organizacji wielu dobrych imprez również w tym roku.
  Po życzeniach zaproszonych gości Ojciec gwardian Andrzej Duk odmówił modlitwę i wszyscy złożyli sobie życzenia. Wszyscy uczestnicy świetnie bawili się, jak co roku, do białego rana.


 • II Zimowy Rajd Samochodowy “BARBÓRKA”

  Automobilklub Biecki zaprasza w dniu 10 grudnia 2006 r. (niedziela) na II Zimowy Rajd Samochodowy “BARBÓRKA” będący X eliminacją Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego o puchar KIA.

  pod patronatem Starosty Powiatu Gorlickiego

  Impreza składać się będzie z jednego etapu o długości ok. 160 km z 8 próbami sprawnościowymi.

  Start o godz. 10.00 z Rynku w Bieczu.
  Meta o godz. 14.30 na Rynku w Bieczu.

  Próby samochodowe:

  • Biecz, ul. Tumidajskiego godz. 10.00; 11.50; 13.40
  • Gorlice, OSiR godz. 10.30; 12.20; 14.10
  • Ropa, “Ośrodek na Równiach” godz. 10.55; 12.45

  Informacja i zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Automobilklubu Bieckiego w Bieczu ul. Kazimierza Wielkiego 31 oraz:

  tel. 667997776

  e-mail: daniel.w@plusnet.pl

  BIURO RAJDU w dniu 10.12.2006 r. od godz. 7.00 w lokalu OSP w Bieczu przy ul. Kazimierza Wielkiego.