SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2016

Składka członkowska za 2016 r. wynosi 40 złotych.
Wpłacić ją należy przelewem na konto:
Automobilklub Biecki, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 38-340 Biecz
Bank Spółdzielczy w Bieczu: 49 8627 0001 2002 3001 8887 0001
z dopiskiem składka członkowska za 2016 r.
lub osobiście u Skarbnika Automobilklubu Bieckiego

Członek Klubu zobowiązany jest opłacić składkę członkowską za rok 2016 oraz uregulować ewentualne zaległe składki członkowskie do 31 marca 2016 roku.

Członek Klubu posiadający licencję stopnia I i II zobowiązany jest opłacić składki członkowskie za rok 2016 do 31 stycznia 2016 roku.

Uchwała nr.17/2015 – wysokości składki członkowskiej w 2016 r.

Uchwała nr.18/2015 – prolongata licencji sędziowskich.


Komentarze są zamknięte.