Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze 2007

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze odbyło się 25 lutego 2007 r. i przebiegło zgodnie z zatwierdzonym bardzo obszernym porządkiem obrad. Sprawnie prowadził je nasz klubowy kolega, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu, p. Stanisław Kalisz. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć dwojga, zmarłych w ubiegłym roku, członków Automobilklubu Pana Mariana Pasterskiego, wieloletniego działacza i sekretarza oraz Pani Jadwigi Tusińskiej osoby, która wywarła wielki wpływ na atmosferę klubu. Prezes Marek Sitek przedstawił wyczerpujące, obejmujące okres od 16 lutego 2003 r. do 25 lutego 2007 r., sprawozdanie z działalności Automobilklubu.

Trzeba przyznać, że mamy się, czym pochwalić w latach kadencji ustępującego zarządu zorganizowaliśmy między innymi
II Rundę Mistrzostw Polski Dziennikarzy w 2004 roku, a w 2005 sędziowaliśmy II Zlot Plejad Subaru zorganizowany przez Szkołę Jazdy Subaru z Krakowa. Zorganizowaliśmy dwa nasze KJS-y: Rajd Grodzki o puchar KIA w lipcu 2006 oraz 1 Zimowy Rajd Barbórki, w 2005,który w następnym roku został zakwalifikowany do Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego. Mieliśmy duży udział w organizowaniu Zimowego Rajdu Magurskiego, którego trasy wiodły szlakami opracowanymi przez nas dla Rajdu Dziennikarzy. Mamy w klubie coraz więcej sędziów. Do XII 2006 licencje stopnia „O” otrzymało 20 sędziów i 4 – „P”, a 6 sędziów ma licencje motocyklowe. Co roku sędziujemy własne imprezy oraz organizowane przez Automobilkluby Małopolski i Rzeszowski oraz Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego. Są to Rajdy: Podkarpacki, Rzeszowski, Niepodległości, motocyklowe Enduro oraz wyścigi górskie Bieszczadzki i Prządki. Klub prowadzi także działalność związaną z propagowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szczególne zasługi w tej mierze mają Marek Sitek i Jan Grygowicz, którzy
w 2003 roku zdobyli tytuł Mistrzów Polski w Ratownictwie Drogowym. Corocznie wiceprezes Jan Grygowicz przygotowuje uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu do Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którzy osiągają wysokie miejsca na szczeblu powiatu i województwa.
Do najlepszych należą, najmłodsi członkowie Automobilklubu Bieckiego: Karol Topczyj, Tomasz Sitek, Wiktor Topczyj, Konrad Tumidajewicz, Łukasz Żurowski, Krzysztof Sitek. Bardzo cieszymy się z tego, że w klubie dalej działają ludzie, którzy złożyli podwaliny pod współczesny Automobilklub. Pani Barbara Czochara, od czterech lat Honorowy Prezes Automobilklubu Bieckiego, przyjmując podziękowanie za wieloletnią działalność powiedziała; „Widzę, że ta pałeczka przekazywana z pokolenia na pokolenie ma, przez kogo być przejmowana i są podejmowane działania będące kontynuacją tych rozpoczętych wiele lat temu.”Chcąc uhonorować, wieloletnią działalność Panów Mariana Uszko i Tadeusza Guzika walne zebranie podjęło uchwałę, by zostali Honorowymi Członkami Automobilklubu Bieckiego. P. Marek Ryndak, wiceprezes Zarządu Okręgu PZM w Rzeszowie, były kierowca motocyklowy, przypomniał okres działalności Pana Uszko jako zawodnika i podziękował za to, że Pan Marian był dla niego wzorem godnym naśladowania. Pan Marian Uszko stwierdził,że z prawdziwą przyjemnością działa w klubie – „Z satysfakcją stwierdzam, że młodzi działacze wspaniale pracują i mogą być wzorem dla innych organizacji. Widząc to mogę spokojnie zrezygnować z czynnej pracy w klubie, obiecuję jednak wszelką możliwą pomoc.” Różnorodne podziękowania motywujące do dalszej pracy otrzymała liczna grupa członków i sympatyków klubu. Dyplomy za pracę w latach 2003-2007 otrzymali licencjonowani sędziowie oraz członkowie klubu biorący udział w sędziowaniu i organizowaniu imprez.Najważniejszymz wyróżnień były odznaczenia przyznane przez Zarząd Główny PZM, a otrzymali je w tym roku:
– „Zasłużony dla PZM” – Jan Ingeln;- „Złota Odznaka Honorowa PZM” – Piotr Ryndak;- „Srebrna Odznaka Honorowa PZM” – Genowefa Orlewska, Tadeusz Barzyk, Krzysztof Mikruta, Janusz Mrozek, Roman Faber; – „Brązowa Odznaka Honorowa PZM” –
ojciec Samuel Bommersbach, Andrzej Wędrychowicz, Daniel Wójcikiewicz, Krzysztof ZającAdam Lesiak. Osobami, które wspierały naszą działalność byli Starosta Gorlicki
p. Mirosław Wędrychowicz, Burmistrz Biecza p. Kazimierz Grzesiak. Burmistrz Gorlic
p. Kazimierz Sterkowicz, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Bieczu p. Ryszard Szetela, prezes Towarzystwa Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej
O. Samuel Bommersbach. Nie sposób wymienić tu wszystkich, którym należą się podziękowania za cztery lata współpracy i pomoc w organizacji imprez. Starosta Gorlicki
p. Mirosław Wędrychowicz złożył wyrazy najwyższego uznania dla ustępującego zarządu.
„Na terenie powiatu działa ponad 200 organizacji, ale Automobilklub Biecki ma najmniejszy
z nich budżet. Mała grupa ludzi, mały budżet, a tak wiele i dużych działań… Tylko dzięki wielkiemu zaangażowaniu działaczy możliwy był godzinny program w telewizji publicznej.
Nie ma lepszej promocji niż właśnie taka praca” – powiedział o organizacji rajdu Magurskiego, W wyniku wyborów został wybrany i ukonstytuował się nowy Zarząd Automobilklubu Bieckiego liczący w tej kadencji 11 osób: prezes – Marek Sitek, wiceprezesi – Mariola Mrozek i Daniel Wójcikiewicz, skarbnik – Danuta Ingeln, sekretarz – Jakub Wszołek,
z-ca sekretarza – Janusz Mrozek, członkowie: Jan Grygowicz, Kazimierz Tusiński, Zdzisław Augustyn, Jolanta Sitek i Karol Topczyj. W skład Komisji Rewizyjnej weszli przewodniczący – Krzysztof Zając, sekretarz – Piotr Ryndak i członek – Genowefa Orlewska.

 

Na XV Okręgowy Zjazd PZM w Rzeszowie11 marca 2007pojechało 3 delegatów: prezes Marek Sitek, Mariola Mrozek i Jakub Wszołek. Podczas zjazdu M. Sitek
i M. Mrozek zostali odznaczeni Srebrną Odznaką Honorową PZM. Prezes został wybrany
do władz rzeszowskiego Zarządu Okręgu PZM.

 

 


Komentarze są zamknięte.