Zmiana terminu Wiosennego Super Sprintu

Z przyczyn niezależnych od organizatora uległ zmianie termin Wiosennego Super Sprintu. Nowy termin 23 kwietnia 2023. Zapiszcie tę datę w kalendarzach!


Komentarze są zamknięte.