GMINNY TURNIEJ BRD

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły miasta i gminy Biecz do udziału w

XV GMINNYM TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA  W RUCHU DROGOWYM  imienia JANA GRYGOWICZA

1 kwietnia 2023 roku (sobota) hala sportowa ZSP w Libuszy

 

Współorganizatorami Turnieju są Automobilklub Biecki, Gmina Biecz, Komisariat Policji w Bieczu oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Bieczu.

Informacje dot. organizacji Turnieju zawarte są w poniższej dokumentacji (do pobrania):

REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU BRD

załącznik nr 1 – ZGŁOSZENIE DRUŻYN

załącznik nr 2 – INDYWIDUALNE ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

 

Szczegółowe zasady organizacyjne Turnieju określa „Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Podstawowych” zamieszczony na stronie PZM – https://pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje

TERMINY I ZGŁOSZENIA

Termin zgłaszania drużyn upływa w dniu 17 marca 2023 r.

Wstępnego zgłoszenia należy dokonać drogą telefoniczną lub mailową:

telefon – Janusz Mrozek – tel. kom. 696133363

e- mail – Mariola Mrozek – mariolazofia@op.pl

Wypełnione i podpisane druki zgłoszenia szkoły (załącznik nr 1) i uczestnika (załącznik nr 2, który jest pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju i oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju) należy dostarczyć organizatorowi w dniu Turnieju.

Uczestnicy muszą posiadać i przedstawić organizatorowi do wglądu w dniu Turnieju legitymację szkolną i kartę rowerową.

PROGRAM TURNIEJU  

8.00 – 9.00 – przyjmowanie uczestników

9.15 – odprawa zawodników

9.30 – test przepisów o ruchu drogowym

10.30 – rowerowy tor sprawnościowy

równolegle odbywa się konkurencja udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

11.00 – ogłoszenie wyników z testów

11.15 – ogłoszenie wyników toru przeszkód

11.30 – ogłoszenie wyników konkurencji ppp

11:45 – ogłoszenie wyników końcowych

12:00 – rozdanie pucharów, dyplomów, nagród

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian godzinowych poszczególnych punktów programu za wyjątkiem godziny rozpoczęcia Turnieju.

 


Komentarze są zamknięte.